Geldi Käriz at ogrusydygyny boýun aldy

Перейти вниз

Geldi Käriz at ogrusydygyny boýun aldy Empty Geldi Käriz at ogrusydygyny boýun aldy

Сообщение  Jurnalist в Чт Апр 05, 2018 4:15 pm

At ogurlygyndan baýan Geldi düýnki wideosynda akylly syýasatçy ýaly görünjek bolsa-da, onuň temadan tema bökmegi aslynda intellektual taýdan at çopanynyň derejesindedigini anyk görkezýär.

Ýaňy ýakynda Ýewropa gelip, bärde öňden ýaşap ýören türkmenleriň arasynda özüni syýasatçy ýaly alyp baran bolup, akyl satmaga synanyşýan Geldi düýn türkmen türmesinde paraşa arassalanyny ýa-da ýalbaryp dyza çöküp, amnistiýa düşjek bolup (bagyşlaň welin) g*tüni berenini çalt ýatdan çykardy öýdýän.

Heleýguly häsiýeti bilen aýalynyň täsirinde hereket edýän Kärizowa aslynda “at ogrusy” diýen ady Ýewropada ýaşaýan türkmenler dakdy. Bu at onuň ýörgünli adydyr.

Diýmek at ogrusy ady onuň göwnüne ýakman, wideoda agzamagy “günbataryň grant berijileriniň gulagyna degäýmesin, abraýym gaçaýmasyn” diýen düşünje bilen aýdylan gürrüň ol.

Özüňi türkmen saýyp, millilik, taryh hakynda iki söz aýdanyň bilen türkmençiligi gündelik durmuşyňda ulanmaýan bolsaň, 16 minut kameranyň öňünde çykyş edip, yzyndan gaýry milletden bolan aýalyňa busulyp, onuň medeniýeti bilen ýaşaýan adama diňe bir “at ogrusy” däl, eýsem “moşennik”, “mezhepsiz”, “ynsapsyz”, “podkobluçnik”, “Geldi Serebrýanik” diýseňem bolar.

Geldi, sen türkmenlere şyltak atmazdan öň, ilki öz “şkafyňdaky skeletler” bilen çözlüş. Ýewropadaky türkmenleriň köpüsi öz medeniýeti, däp-dessury bilen ýaşaýar. Sen bärlek gelip, akyl satjak bolma-da, sessiz heleýiň gujagynda ýaşaber. Biziň hemmämiz seniň at ogrusydygyňy bilýäris. Diňe biz däl, hemmelerem bilýär. Bolmanam ogry bolsaň türmä atylarsyňda. Orsyýetdäki tanyşlaryň seniň nähili mahinasiýalary edeniňi başga ýerlerde aýdan däldirler öýdýäňmi?

At satyp baýanyň üçin saňa dakylan ady her gezek eşideniňde satan atlaryň göz öňüne gelip durandyr. “Правда глаза колит” diýýär ruslar. Seňkem edil şol ýagdaý.

Jurnalist

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2016-02-12

Вернуться к началу Перейти вниз

Geldi Käriz at ogrusydygyny boýun aldy Empty Re: Geldi Käriz at ogrusydygyny boýun aldy

Сообщение  Tashron в Сб Май 26, 2018 3:55 am

Это факт что у него руки кревые. да и лжец который зарабатывает с помощи враньи.... jocolor
Tashron
Tashron

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2013-05-24

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения